Bioteknologiundervisere i DanmarkForening HTX og STX

Temadage på SDU

Vi vil gerne gøre foreningens medlemmer opmærksomme på muligheden for at deltage i en eller flere temadage, som Syddansk Universitet afholder i løbet af efteråret 2019/vinteren 2020.Temadagen er et efteruddannelsestilbud med faglig opkvalificering: Faglige input og oplæg fra SDU’s forskere, workshop med kolleger og adgang til materiale, som kan anvendes i den efterfølgende undervisning.

Temadagene giver ny faglig viden og inspiration i eget/egne fag, og samtidig er de fleste temadage relevante for undervisere fra flere fag, da emnerne oftest belyses ud fra en flerfaglig tilgang.

Tematikkerne spænder vidt: fra Climate changeComputational thinkingGhettolitteratur til Europa i dag – 30 års efter murens fald for blot at nævne nogle. 

Indhold, tilmelding og pris fremgår af oversigten: www.sdu.dk/temadage

Digital workshop

BiD afholder en workshop omkring digitalisering af skriftlige eksamensopgaver. Målet er, sammen med jer, at få digitaliseret tidligere skriftlige eksamensopgaver i Bioteknologi A, som vores elever kan bruge til træning til den skriftlige eksamen.

Workshoppen afholdes: Tirsdag den 14. maj kl. 16.00-18.30 på Sct. Knuds Gymnasium i Odense, og er både for undervisere på HTX og STX.

Tilmelding sker ved at betale 100 kr. på MobilePay nr. 469280 senest den 7. maj, husk at notere dit navn og "Digi. Work" i kommentarfeltet.

Prisen for ikke-medlemmer er 250 kr.

Prisen dækker bl.a. forplejning.

Læs mere om programmet i invitationen herunder og del den gerne med dine kollegaer!

Undersøgelse fra Fonden for Entreprenørskab

Fonden for Entreprenørskab har kontaktet BiD med henblik på en landsdækkende undersøgelse omkring underviseres eksisterende erfaringer og behov inden for innovation i undervisningen, så de bedst muligt kan tilpasse deres støtte og tilbud. Undersøgelsen er anonymiseret, og vi vil gerne opfordre vores medlemmer til at besvare undersøgelsen her:

Link til beskrivelse af undersøgelse + selve undersøgelsen: https://www.ffe-ye.dk/fonden/nyheder/nyheder/landsdaekkende-undersoegelse-saetter-spot-paa-entreprenoerskabsundervisning

Direkte link til undersøgelsen: https://da.research.net/r/ffe2020

Fonden for Entreprenørskab har til opgave at støtte undervisere på de gymnasiale uddannelser med at implementere innovation i undervisningen som en del af gymnasiereformen. De kommer blandt andet til at bidrage til FIP-kurser, og institutioner og faglige foreninger kan booke dem til oplæg og kompetenceudvikling inden for innovationsdidaktik.

Kontigentopkrævning 2019

Så er vores BiD konto endelige oppe og køre, og vi  har nu sendt kontingentopkrævning ud for 2019.

Dette er gjort via mail, til dem, der har tilmeldt sig her på hjemmesiden. 

Hvis du ikke har fået tilmeldt dig, kan det gøres når som helst, bare tryk på fanen "Tilmelding" øverst på siden.

Stiftende generalforsamling i BID

Image: 
20 september Rødkilde Gymnasium

Bioteknologifaget er blevet et permanent fag både på HTX og STX, og derfor er vi en række lærere fra STX og HTX, der mener at det er på tide at der bliver dannet en faglig forening, der kan være med til at udvikle faget fremover ved at organisere kurser for både elever og lærere, hjælpe med vidensdeling, komme med anbefalinger omkring fagets indhold m.m.
Vi holder derfor stiftende generalforsamling for foreningen BID - bioteknologiundervisere i Danmark - den 20/9 på Rødkilde Gymnasium, i forlængelse af dialogmødet om det vejledende opgave sæt i Bioteknologi, fra kl. 16-17. Vi håber meget at du har lyst til at møde op og få foreningen op og køre, samt komme med input i forhold til, hvilke fokuspunkter foreningen skal arbejde med.